Dins les capacitats i atribucions professionals que li competeixen, Alotark Arquitectes & Consultors aposta per un model de gestió global de les obres sota el format de Direcció Integrada.

 

Les funcions generals de la Direcció Integrada es fonamenten al quàdruple concepte de Direcció de les Obres, Control Econòmic, Control de Planificació i Coordinació dels agents implicats.

 

La experiència de compatibilitzar la direcció d’execució material d’una obra amb la de portar la gerència d’un pressupost assignat pel promotor, propicia el més estricte control dels costos juntament amb les més altes exigències en matèria de qualitat arquitectònica i constructiva.

 

Tanmateix, és funció de la Direcció Integrada, la canalització de tota la informació entre els diferents agents implicats i la propietat, establint amb aquesta un sistema d’interlocutor únic. Tot això degudament protocol·litzat amb la finalitat d’establir les diferents rutines de treball, de comunicació i d’aprovació.

alotark architects & consultants © Creat per Perception